Vijesti

Institut za istrazivanje genocida Kanada povodom Svjetskog dana izbjeglica

Institut za istrazivanje genocida Kanada povodom Svjetskog dana izbjeglica poručuje kako više od dva miliona Bosanaca i Hercegovaca koji su ratnih 90-tih godina izbjegli u inostranstvo i koji su sada, tri decenije od početka rata na prostorima bivše Jugoslavije i u BiH, jaka i dobro integrisana dijaspora, zaslužuju da u zemlji svog porijekla dobiju institucionalni resor, odnosno ministarstvo za dijasporu na državnom nivou.
Partnerstvo dijaspore i države BiH je obostrana potreba

Vijesti: