Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} i Bošnja?ko- kanadska zajednica Kalgari - Otvoreno pismo gradona?elnici kanadskog grada Kalgarija {Calgary}, Jyoti Gondek

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} i Bošnja?ko- kanadska zajednica Kalgari - Otvoreno pismo gradona?elnici kanadskog grada Kalgarija {Calgary}, Jyoti Gondek

Institut za istraživanje genocida Kanada, Bošnja?ko- kanadska zajednica Kalgari, kompletna  bosanskohercegova?ka zajednica u Kanadi i mnogi Kana?ani, prijatelji istine i pravde o genocidu u Srebrenici i prijatelji države BiH su zgroženi vašim odbijanjem da izdate proklamacije za proglašenje 11. jula Danom sje?anja na genocid u Srebrenici u Kalgariju, a povodom 27. godišnjice od toga najve?eg zlo?ina poslije holokausta u Evropi.

U odgovoru ste napisali sljede?e: "Poslednjih godina grad Kalgari je pokušavao da prizna i druge genocide, jer su zahtjevi stizali iz tih zajednica. Iako su se pisma priznanja fokusirala na sje?anje, a ne na historijske ?injenice, grad Kalgari je dobio pisma i od drugih grupa koje su bile protiv priznanja genocida. Nakon pažljivog razmatranja i konsultacija s Uredom gradona?elnice, u ovom trenutku ne?emo izdavati proklamaciju za proglašenje 11. jula Danom sje?anja na genocid u Srebrenici”.

Preživjele žrtve genocida u Srebrenici vaš potez ocjenjuju kao anticivilizacijski, dehumaniziraju?i, neljudski koji duboko vrije?a ve? davno povrije?ena osje?anja Majki Srebrenice, žrtava genocida u Srebrenici i svih istinskih prijatelja istine o tom genocidu i pravde za mrtve toga genocida.

?lanovi internacionalnog ekspertnog tima IGK  vas upozoravaju da ste vašom odlukom prekršili, pored pravosnažnih presuda sudova Ujedinjenih nacija i jednoglasno usvojene rezolucije kanadskog parlamenta kojima se 11. juli proglašava danom sje?anja na genocid u Srebrenici, isti genocid priznaje poštovanjem presuda me?unarodnih i nacionalnih sudova i uvrštava u 5 priznatih genocida od strane Kanade koji ?e svakog aprila, mjeseca borbe protiv genocida u Kanadi, biti predmet edukacije u kanadskim školama i istraživa?kim ustanovama.

Podsje?amo vas i na govor premijera Kanade Justin Trudeau povodom 25. godišnjice od genocida u Srebrenici kada je rekao:
"Dok obilježavamo 25. godišnjicu genocida zavjetujemo se da ?emo pamtiti i poštovati one koji su nepravedno patili i smrtno stradali. Žalimo sa porodicama žrtava, njihovim prijateljima i najmilijima. Odajemo poštovanje preživjelima koji nastavljaju da žive sa bolnim sje?anjima, dalje se bore za istinu i pravdu. Kanada nastavlja biti predani ?lan Vije?a za implementaciju mira, pomagati Bosni i Hercegovini u uspostavljanju stabilne, multietni?ke i ekonomski održive demokratije. Svi zajedno se moramo suprotstaviti mržnji, netoleranciji i diskriminaciji. Borbom za ljudska prava širom svijeta ?emo odati po?ast žrtvama genocida i osigurati da se zlo?ini, poput ovoga, nikad više ne dogode. Bošnjacima u Kanadi i širom svijeta poru?ujemo, Kanada je uz vas, danas tuguje sa vama.

Podsje?amo Vas i na kanadske ?injenice o genocidu u Srebrenici:
U 2015. godini, Kanadski parlament je jednoglasno usvojio historijski prijedlog za priznavanje mjeseca aprila kao mjeseca sje?anja, osude i prevencije genocida i imenovao genocide koje priznaje Kanadska vlada, uklju?u?i i genocid u Srebrenici.
Kanadski parlament je 2010. godine jednoglasno usvojio rezoluciju kojim je priznat genocid u Srebrenici i ustanovljen Dan sje?anja na genocid u Srebrenici u Kanadi.
Kanadski grad Windsor je odao po?ast žrtvama genocida Srebrenici spomenikom u Jackson Parku – prvim zvani?nim spomenikom žrtvama genocida u Srebrenici izvan Bosne i Hercegovine.
Godine 2019. Brian Masse, ?lan Parlamenta Kanade podnio je parlamentarnu peticiju e-1837, pozivaju?i kanadsku vladu da donese zakon koji bi krivi?no sankcionisao negatore genocida u Srebrenici koji žive u Kanadi.
U nekim kanadskim školama i fakultetima studenti prou?avaju genocid u Srebrenici.

Imaju?i u vidu da ste svojim postupkom povrijedili osje?anja Majki Srebrenice i preživjelih žrtava genocida u Srebrenici, ali i mnogih Kana?ana tražimo od Vas da se izvinete žrtvama genocida, da se izvinete ?lanovima Instituta za istraživanje genocida Kanada i Bošnja?ko- kanadskoj zajednici Kalgari.

Istovremeno tražimo od Vas da sljede?e godine izdate proklamaciju kojom se 11. juli potvr?uje kao Dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici u Kalgariju.

Dr. Emir Ramic, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada
Dr. Ajdina Halilovi?- Asoti?, Bošnja?ko- kanadska zajednica Kalgari.

Vijesti: