Vijesti

Otvoreno pismo Milanku Kajgani?u, V.D. Glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine

27. 06. 2022.
 
Otvoreno pismo Milanku Kajgani?u, V.D. Glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine
 
Jedna od najvažnijih misija Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} je institucionalna borba protiv negiranja genocida u Srebrenici upotrebom sudskih, nau?nih i historijskih ?injenica o tome najve?em zlo?inu poslije Holokausta u Evropi. U tom smislu IGK je inicirao izme?u ostalog i peticiju putem Kanadskog parlamenta kojom traži od Vlade Kanade da krivi?no sankcioniše negatore genocida u Srebrenici, a koji žive u Kanadi.
 
IGK je Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnio više krivi?nih prijava za negiranje genocida u Srebrenici, ali i za negiranje države Bosne i Hercegovine.
 
31. 08. 2021. IGK je podnio krivi?nu prijavu Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine protiv ?lana Predsjednoštva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika za njegovo kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici.
 
15. 10. 2021. IGK je podnio Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine krivi?nu prijavu protiv Željke Cvijanovi?, predsjednice bosanskohercegova?kog ntiteta Republika Srpska zbog kršenja zakona o zabrani negiranja genocida, kao i zbog pokušaja rušenja ustavno pravnog poretka Bosne i Hercegovine, te narušavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi?ke nezavisnosti i me?unarodnog pravnog subjektiviteta osne i Hercegovine.
 
10. 11. 2021. IGK je podnio krivi?nu prijavu Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine  protiv Marka Ivasa, novinara novinske agencije Tanjug zbog negiranja genocida u Srebrenici tokom intervjua s predsjedavaju?im Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Komši?a.
 
13. 12. 2021. IGK je zajedno sa udruženjem 'Žene žrtve rata' podnio krivi?nu prijavu Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika, ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Krivi?na prijava je podnešena jer se Milorad Dodik nalazi na ?elu antibosanske koalicije koju ?ine zvani?ni organi entiteta Republika Srpska koji putem javnih dužnosnika SNSD-a i njihovih partnera koji su izabrani u institucije tog entiteta, aktivno provode, davno i sistemski smišljen plan tihe secesije, odvajanje entiteta iz suverene vlasti države Bosne i Hercegovine.
 
05. 05. 2022 IGK je podnio krivi?nu prijavu Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine protiv izvjestioca Radio-televizije entiteta Republika Srpska Danijela Simi?a zbog negiranja genocida u Srebrenici.
 
Godinu dana od stupanja na snagu Zakona o dopuni Krivi?nog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno, odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivi?nog zakona Bosne i Hercegovine (tzv. Inzkov zakon), nema niti jedne optužnice za negiranje genocida, zlo?ina protiv ?ovje?nosti ili ratnih zlo?ina utvr?enih pravosnažnim presudama Me?unarodnog vojnog suda, Me?unarodnog krivi?nog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY/MICT) ili Me?unarodnog krivi?nog suda(ICC) ili Suda u Bosni i Hercegovini. IGK je upoznat da više od 40 podnesenih prijava od strane organizacija i pojedinaca stoji u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Kao podnosilac prijava IGK nema  nikakvu informaciju šta se dešava sa našim prijavama.
 
IGK smatra nedopustivim indolentan odnos Tužiteljstva Bosne i Hercegovine prema krivi?nim prijavama za negiranje genocida u Srebrenici i negiranje države Bosne i Hercegovine. Pozivamo Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine  da navedene prijave hitno i prioritetno obradi i da, ukoliko postoji osnovana sumnja, podigne optužnice.
 
Za IGK procesuiranje negatora genocida predstavlja isti prioritet kao i krivi?ni progon zlo?inaca. Stoga, pozivamo Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da kona?no pristupi primjeni "Inzkovog zakona”.
 
IGK je o svakoj podnesenoj krivicnoj prijavi upoznao Premijera Kanade Justin Trudeau, organizacije i zajednice koje se bave zaštitom ljudskih prava i slobda, te druge pojedince, organizacije, institute i zajednice.
Nadamo se odgovoru na naš upit.
 
Emir Rami?
Direktor
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: