Vijesti

https://www.aa.com.tr/ba/balkan/?etiri-godine-od-smrti-hatidže-mehmedovi?-majke-koja-se-borila-za-istinu-o-genocidu-u-srebrenici/2643008

?etiri godine od smrti Hatidže Mehmedovi?, majke koja se borila za istinu o genocidu u Srebrenici

Majka Hatidže - simbol borbe da se sa?uva uspomena na žrtve genocida u Srebrenici i BiH.
Cetiri godine od kada je na bolji svijet otišla srebreni?ka majka Hatidža Mehmedovi?. Borila se za istinu, pravo i pravdu i podržavala rad Instituta za istraživanje genocida Kanada. Majka, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila cijelu porodicu – dva sina, supruga, brata i veliki broj bližih srodnika, još 2003.godine vratila se u Srebrenicu, da bi, kako je ?esto govorila bila pored mezarova srebreni?kih sinova. Molimo Boga da joj podari džennet u društvu sa njenim sinovima, suprugom, bra?om i rodbinom ubijenim u srebreni?kom genocidu. Istinski heroji, borci za istinu, pravo i pravdu, borci za dostojanstvo žrtava i plemeniti aktivisti za ljudska prava i slobode poput srebreni?ke majke Hatidže nikada ne umiru, jer njeno herojstvo, borba, aktivnost i plemenitost u tim velikim misijama ostaje vje?na inspiracija budu?im generacijama ne samo u BiH, ve? u cijelom svijetu, u borbi za bolji svijet bez genocida. Tako se borba za istinu, pravo i pravdu, za dostojanstvo žrtava genocida, za ljudska prava i slobode i za svijet bez genocida nastavlja.

Životno iskustva majke Hatidže ima edukativno-pedagošku vrijednost za budu?e generacije kao pouka i poruka, odnosno moralna i eti?ka lekciju za uspravan i dostojanstven život u Bosni i Hercegovini. Majka Hatidža jeste  moralna vertikala koja je potrebna ne samo na bh. nego i na globalnom planetarnom nivou kao opomena i moralni imperativ - kako se genocid više nikome i nikada ne bi ponovio.

IGK

Vijesti: