Vijesti

Kanadski parlamentarac Brian Masse izdao sapcenje povodom 27. godisnjice od genocida u Srebrenici.

Kanadski parlamentarac Brian Masse izdao sapcenje povodom 27. godisnjice od genocida u Srebrenici.
Sponzor dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici, jednoglasno usvojene u Kanadskom parlamentu, sponzor izgradnje prvog spomenika zrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, sponzor stalne izlozbe o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava i sponzor parlamentarne peticije za krivicno sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici koji zive u Kanadi, Brian Masse, izdao je saopcenje povodom godisnjice od genocida u Srrbrrnici.
U saopcenju pise:
“Dvadeset sedam godina je prošlo od genocida u Srebrenici u Bosni i Hercegovini. Ovaj užasni doga?aj obilježava se svake godine 11. jula jer su tog dana 1995. godine snage bosanskih Srba, kojima je komandovao osu?eni ratni zlo?inac general Ratko Mladi?, pogubili više od 7000 muškaraca i dje?aka muslimansko-bošnja?ke nacionalnosti koji su potražili sigurnost u regionu nakon pada Srebrenice. Još 25.000 ljudi prisilno je deportovano u etni?kom ?iš?enju uz pomo? UN-a koje je kasnije u rezoluciji Evropskog parlamenta nazvano "najve?im ratnim zlo?inom u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata". Me?unarodni krivi?ni sud za bivšu Jugoslaviju i Me?unarodni sud pravde proglasili su ga ?inom genocida.
Dana 19. oktobra 2010. godine, mojim prijedlogom, koji je usvojen uz jednoglasnu podršku, u Parlamentu Kanade, utvr?eno je da se dan 11. jula treba priznati kao Dan sje?anja na Srebrenicu u spomen na genocid u Srebrenici koji je jedan od pet genocida koje je zvani?no priznala Vlada Kanade.
Godine 2011. putovao sam u Bosnu i susreo se sa majkama Srebrenice, lokalnim liderima i mnogim drugima u zajednici. Ostajem posve?en osiguravanju da žrtve izgubljenih u ovom genocidu ne budu zaboravljene.
Jednako važna je i borba protiv poricanja genocida. Edukacija o ovim zlo?inima protiv ?ovje?nosti u našim školama i godišnje javne manifestacije i memorijali najbolji su na?in da se garantuje da je ova istorija poznata.
Ovdje u Windsoru prije nekoliko godina lokalna zajednica bosanskih Muslimana postavila je spomenik u Windsorovom Jackson Parku o genocidu u Srebrenici. Od tada se svake godine na ovom spomen obilježju održava manifestacija Dana sje?anja na Srebrenicu kojoj prisustvuju ne samo stanovnici ve? i ljudi iz cijele Kanade.
Ljudima Srebrenice i hiljadama koji danas žive u Kanadi odajemo po?ast vašim žrtvama, sje?amo se vaših žrtava i nastavit ?emo raditi na tome da se ovakav doga?aj više nikada ne dogodi”.
Brian Masse je zajedno sa Emirom Ramicem, direktorom Instituta za istrazivanje genocida Kanada dobitnik Zlatne znacke Univerziteta u Sarajevu za doprinos kulturi sjecanja na Srebrenicu u Kanadi.
Direktor Instituta za istrazivanje genicida Kanada Emir Ramic se zahvalio Brianu Masseu za njegov kontinuirani doprinos kulturi sjecanja na genocid u Srebrenici i njegovu kontinuiranu podrsku drzavi BiH.
Institut za istrazivanje genocida Kanada (IGK)

Vijesti: