Vijesti

IGK: Pismo Papi Franji

26. 07. 2022.
IGK: Pismo Papi Franji

Pišemo vam dok ste u historijskoj posjeti Kanadi.

Podržavamo vaše zna?ajno izvinjenje za domoroda?kom narodu Kanade za genocid koga je po?nila Rimokatoli?ka crkva, koje se ?ekalo više od 50 godina. To je bitan historijski korak ne samo za Kanadu, ve? za svijet. Historijski dan za borce za istinu, pravdu, kulturu sje?anja. Vaše izvinjenje zbog krš?anske podrške kolonizatorskom mentalitetu tog vremena, a što je kanadska Komisija za istinu i pomirenje potpuno ispravno nazvala kulturnim genocidom, je važan korak za bolji svijet. 

Osnovni razlog našeg pisanja je naša zabrinutost za našu Bosnu i Hercegovinu. 

Mi, preživjele žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, koji živimo u Kanadi, duboko suosj?amo sa ?lanovima Prve Nacije, Metisa i Inuita u Kanadi, koji su bili žrtve kulturnog genocida, kojima nije bilo dozvoljeno ni da govore svojim maternjim jezicima. Mi dobro znamo šta zna?i takvi zlo?ini.

Vo?eni vašom moralno snažnom re?enicom izgovorenom prilikom vaše posjete Bosni i Hercegovini,  kada ste rekli da Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju posebni zna?aj za cijeli svijet i da pokazuju da razli?iti mogu živjeti zajedno u suradnji, molimo vas da vašim moralnim autoritetom dignete vaš glas protiv sadašnjih izuzetno opasnih tendencija od strane pojedinih me?unarodnih faktora, a ?iji je cilj etni?ka podjela Bosne i Hercegovine.

Naime zabrinuti najavama Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gospodina Christiana Schmidta da ?e nametnuti antidemokratski i antievropski izborni zakon u Bosni i Hercegovini tražimo od vas da javno osudite takvo djelovanje Visokog predstavnika koji napadno ho?e podjeliti bosanskohercegova?ko državno i društveno tkivo.

Uvo?enjem najavljenog diskriminatorskog Izbornog zakona gospodin Schmidt bi trajno podijelio Bosnu i Hercegovinu na etni?ke teritorije i stvorio preduslove za daljnju destabilizaciju cijele Evrope, što  je u potpunoj suprotnosti sa vašom vizijom Bosne i Hercegovine.
Takvom odlukom bi se favorizovala stranka ?iji su predhodnici izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu i koji su osu?eni za Udruženi zlo?ina?ki poduhvat protiv Bosne i Hercegovine tokom agresije na BiH 1992.-1995.

Molimo vas da to zaustavite jer ovakva odluka ?e trajno napraviti destabilizaciju Bosne i Hercegovine i Evrope. Time bi demokratija i Evropske vrijednosti izgubili bitku.Time bi i vaša vizija Bosne i Hercegovine bila dovedena u pitanje.

Dr. Emir Rami?
Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: