Vijesti

O Schmidtu i politici Hrvatske: Potpisinici Deklaracije o ustavnim i drugim reformama usaglasili principe.

O Schmidtu i politici Hrvatske: Potpisinici Deklaracije o ustavnim i drugim reformama usaglasili principe.

Institut ya intraivanje genocida Kanada je jean od potpisnika Deklaracije o ustavnim i drugim reformama.
 
 

Potpisnici Deklaracije o ustavnim i drugim reformama u Bosni I Hercegovini na putu u EU I NATO, kao najzna?ajniji i najbrojniji društveni pokret u BiH koji obuhvata više od 45 organizacija civlnog društva, predstavnika akademske zajednice i politi?kih organizacija, održali su danas vanredni sastanak na kojem je usaglašeno nekoliko stavova i principa povodom najavljenog donošenja odluka OHR-a izmjenama Ustava FBIH i Izbornog zakona BiH.

 

1.      Vije?e za provedbu Deklaracije pozdravlja stavove OHR-a kojI bi unaprijedili integritet izbornog procesa u BIH i onemogu?ili blokade rada institucija Federacije Bosne i Hercegovine.  

2.     Potpisnici Deklaracije smatraju da je donošenje odluka OHR-a koja se ti?u izmjena Izbornog zakona BiH nakon što su izbori ve? raspisani, u suprotnosti sa evropskom demokratskom praksom i tradicijom. Ustavnim i izbornim reformama u BiH treba pristupiti nakon provedenih op?ih izbora, i to ne samo za teritoriju FBIH, ve? za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu.

3.     Prijedlozi OHR objelodanjeni u javnosti, posebno oni koji se odnose na uvo?enje etni?kih procenata u kantonima prilikom izbora delegata u Dom naroda FBIH kao i izmijenjenog broja delegata prilikom izbora rukovodstva Federacije BiH nisu utemeljeni u evropskim pravnim dokumentima. Protivni su Konvenciji o ljudskim pravima i slobodama, pravosnažnim presudama Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, Rezoluciji Vije?a Evrope 1513, Mišljenju Venecijanske komisije iz 2005. godine, i kao takvi su potpuno neprihvatljivi. 

OHR se u svom odlu?ivanju mora rukovoditi najvažnijim me?unarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama. Sve što je suprotno tome izlazi van mandata OHR-a i u ranjivom bosanskohercegova?kom društvu ne može biti prihva?eno.

4.     U slu?aju opstrukcije rokova propisanih za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBIH kao i izvršnih i sudskih organa u Federaciji BiH ohrabrujemo OHR da primijeni sankcije koje mu stoje na raspolaganju.

5.     Potpisnici Deklaracije smatraju apsolutno nedopustivim djelovanje aktuelne državne politike Republike Hrvatske, ?lanice EU, prema državi Bosni I Hercegovini – u cjelosti je suprotno temeljnim principima na kojima po?iva Evropska unija. 

6.     Ukoliko OHR donese odluke koje su u suprotnosti sa principima iz ta?ke 3. potpisnici Deklaracije ?e iskoristiti sve raspoložive demokratske mehanizme uklju?uju?i i poziv stanovništvu na masovne javne proteste da se tome suprotstave.

Vijesti: