Vijesti

Historijsko izvinjenje za genocid koga je po?nila Rimokatoli?ka crkva u Kanadi koje se ;ekalo vi[e od 50 godina.

Historijsko izvinjenje za genocid koga je po?nila Rimokatoli?ka crkva u Kanadi koje se ;ekalo vi[e od 50 godina.
Historijski dan ne samo za Kanadu, ve? za svijet. Historijski dan za borce za istinu, pravdu, kulturu sje?anja.
U Maskvakisu u kanadskoj pokrajini Alberti, nedaleko od mesta gde su se nekada nalazile dvije ozloglašene škole, papa se izvinio zbog krš?anske podrške kolonizatorskom mentalitetu tog vremena, a što kanadska Komisija za istinu i pomirenje potpuni ispravno naziva "kulturnim genocidom”.
Papa je pozvao na pokretanje "ozbiljne istrage" takozvanih rezidencijalnih škola i pružanje ve?e pomo?i kako bi se pomoglo preživelima i potomcima.
"Sa stidom i nedvosmisleno, ponizno molim za oproštaj za zlo koje su po?inili toliki hriš?ani protiv domoroda?kog naroda", rekao je papa Franja u obra?anju vo?ama Prvih nacija, Metisima i Inuitima
Škola Ermineskin, koja je radila od 1895. do 1975. godine pod upravom Katoli?ke crkve, bila je jedna od najve?ih škola ovog tipa u Kanadi. Ove institucije je postavila Vlada, a njima su upravljale razne crkve kako bi prinudno asimilirale domoroda?ku djecu u evropsku kulturu. Više od 150.000 djece Prve Nacije, Metisa i Inuita je odvojeno od porodica i natjerano u ove namjenske škole izme?u kraja 1800-ih i 1990-ih. Bili su podvrgnuti fizi?kom, psihološkom i seksualnom zlostavljanju i nije im bilo dozvoljeno da govore svojim jezicima. Vjeruje se kako su hiljade djece preminule tokom poha?anja ovih škola.
Ovaj sistem po?inio je „kulturalni genocid“ ustanovila je Kanadska federalna komisija 2015. godine.
/E.R./

Vijesti: