Vijesti

Uspjeli smo zajedno u Kanadi. Bitka za Bosnu i Hercegovinu se nastavlja

Uspjeli smo zajedno u Kanadi. Bitka za Bosnu i Hercegovinu se nastavlja
Ovo je dokaz da zajedno Bosanci i Hercegovci u Kanadi i Kana?ani prijatelji Bosne i Hercegovine možemo napraviti promjene u korist države Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik Christian Schmidt danas je upotrebom bonskih ovlasti nametnuo tehni?ki izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Schmidt je nametnuo takozvane tehni?ke izmjene ?ime se unapre?uje integritet izbornog procesa tj. stvaraju se preduslovi za transparetnije i fer izbore što podrazumijeva i uvo?enje tehnologije za nadziranje kompletnog izbornog procesa.
U proteklih sedam dana vodili smo intezivnu kampanju sa bitnim kanadskim politi?kim i akademskim subjektima. Poslali smo i uru?ili pisma Premijeru Kanade i ministrici vanjskih poslova Kanade, te pojedinim ministrima u Vladi Kanade. Posebna pisma su poslana svim ?lanovima oba doma Kanadskog parlamenta. Održani su razgovori sa ?lanovima Kanadskog parlamenta koji kontinuirano podržavaju državu Bosnu i Hercegovinu i aktivno se bore za njenu bolju budu?nost u procesu njene demokratizacije i ja?anja evroatlanskih integracija. Poslali smo i posebno pismo papi Franji dok je boravio u posjeti Kanadi. Konstantno je održavana veza sa prijateljima Bosne i Hercegovine iz drugih država.
I uspjeli smo. Kanada kao ?lanica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira je podržala samo tehni?ke izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ovo je jasan dokaz da zajedni?kim, blagovremenim i znala?kim radom se može odbraniti bosanskohercegova?ki interes u Kanadi.
 
Emir Rami?
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: