Vijesti

Ste?ak je jedan od najbitnijih faktora o?uvanja i ja?anja bosanskohercegova?ke države

Ste?ak je jedan od najbitnijih faktora o?uvanja i ja?anja bosanskohercegova?ke države
Borba protiv negiranja bosanskohercegova?kog identiteta, borba protiv negiranja bosanskog jezika, borba protiv bosanskohercegova?ke kulture, historije i tradicije, borba protiv negiranja države Bosne i Hercegovine se mora ja?ati.
Borba za institucionalizaciju kulture pam?enja jer iz faze negiranja i relativiziranja genocida i masovnih zlo?ina prešli smo u fazu njihovog veli?anja što je cilj rušitelja istine i pravde, ali i cilj rušitelja države Bosne i Hercegovine je zapravo borba za uspostavu bosanske koalicije koja ?e bosanskohercegova?ko pitanje prezenitirati kao kosmi?ko pitanje od koga zavisi opstanak civilizacije.
Jedan od najboljih vidova ja?anja bosanskohercegova?ke koalicije i samim tim odbrane bosanskohercegova?ke bitnosti i bitisanosti je upotreba ste?ka kao simbola kontinuiranog bosanskoherceova?kog uzdizanja.
U Bosni i Hercegovini, gdje su se vijekovima sudarale namjere razli?itih kultura i civilizacija, gdje je bila granica Isto?nog i Zapadnog carstva, gdje su u zagrljaju zauvijek ostali izmiješani islam, krš?anstvo, hriš?anstvo i judaizam, tu je ostalo rasuto na desetine hiljada ste?aka. To su nadgrobni spomenici koji se nijednom carstvu ni uticaju nisu priklonili, ve? su ostali vjerni sebi i onome što su samo u sebi u Bosni i Hercegovini mogli na?i. Na tom bosanskohercegova?kom raskrš?u civilizacija, ste?ci su našli svoj put u mirenju nepomirljivog, u preplitanju i prožimanju onoga što je težilo potiranju svega što nije istovjetno, u priznavanju, prihvatanju, poštovanju i tolerisanju drugog i druga?ijeg. 
Nakon agresivno genocidnog iskustva Bosna i Hercegovina vjerujem u optimizam jer da oni koji su znali tako vjerovati, klesati, voljeti, pisati i umirati ne treba da se plaše nijedne budu?nosti, ni oni ni one generacije koje su ih naslijedile.
Bosna i Hercegovina ima budu?nost jer kontinuirano daje nadu u boljeg ?ovjeka i bolju civilizaciju.

 

Emir Rami?

Vijesti: