Vijesti

Otvoreno pismo liderima probosanskih politi?ih subjekata

 

Otvoreno pismo liderima probosanskih politi?ih subjekata
U školama Federacije BiH se izu?ava srpska verzija ?irili?nog pisma u svim osnovnim školama, po?evši u tre?em razredu, dok se Bosanska ?irilica, poznata kao Bosan?ica, u potpunosti ignoriše. 
Bosan?ica je autenti?no pismo nastalo u srednjovjekovnoj Bosni. Paleografi smatraju da je plo?a Humac (plo?a ispisana bosanskom ?irilicom) prvi dokument Bosanske ?irilice i vjeruje se da datira iz 10. ili 11. vijeka. Korištena je sve do 18. vijeka, a sporadi?na upotreba se javljala ?ak i u 20. vijeku. Ona je temelj bošnja?kog kulturnog i historijskog kontinuiteta.
Pozivamo Vas da iskoristite svoj uticaj kod Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ali i drugih relevantnih subjekata, sa ciljem uvo?enja Bosanske ?irilice u školske u?ionice Federacije BiH.
Neoprostivo je da se naše ?irilicno pismo zanemaruje, a srpsko pismo izu?ava — i to diljem gradova i sela Federacije BiH.
Cijenili bi da dobijemo Vaš odgovor.
Sa Poštovanjem,
Emir Ramic, 
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada.
Danijel Toljaga,
?lan Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada.

Vijesti: