Vijesti

IGK Saop?enje povodom petog augusta Dana sje?anja na dr. Esu Sadikovi?a.

 

05. 08. 2022.
IGK Saop?enje povodom petog augusta Dana sje?anja na dr. Esu Sadikovi?a. 

I ako prijedorski politi?ki establišment još nije dao ime ulice po ovom vanvremenskom intelektualcu, Eso i dalje drži stražu na kapiji prijeratnog, istinskog Prijedora.

Eso je legenda koja je ostala uz svoj narod do posljednjeg ?asa i postala vje?nim simbolom prijedroskog, bošnja?kog i bosanskohercegova?kog elitocida.

Elitocid je pokušaj eliminacije prvaka jedne nacije. Osnovna svrha elitocida u Bosni i Hercegovini je bila uništenje prijedorskih bošnja?kih i hrvatskih elita u cilju zauzimanja teritorija na kojima žive i uspostavljanja srpske vladavine na tim teritorijama. Radilo se o socijalnom, kulturnom ekonomskom i fizi?kom uništenju elite u ime onemogu?avanja dugoro?ne revitalizacije preživjelog etni?kog korpusa sa osnovnim ciljem raspada nacionalne zajednice, kako bi se tako izvršila potpuna dezintegracija bošnja?kog i hrvatskog nacionalnog korpusa, a time i bosanskohercegova?kog društva i države. Zato elitocid u Bosni i Hercegovini ima genocidni karakter. Nevino pogubljena prijedorska elita svjedo?i da smrt nije kraj, smrt je po?etak istine i pravde.

Zlo?ina?ka želja za likvidacijom dr Ese Sadikovi?a, kao paradigme stradanja svih intelektualaca Prijedora i Bosne i Hercegovine je dokaz bijede i ništavnosti agresora, ?ija želja se nikada ne?e ostvariti. Na dan kada se sje?amo dr. Sadikovi?a poru?ujemo prijedorskom politi?kom establišmentu: Prijedorski genocid predstavlja neuporedivo sredstvo za spoznaju srpskog zlo?ina protiv ?ovje?nosti i zlo?ina protiv humanitarnog i ratnog prava. Što prije to spoznate, to ?e prije srpski narod u?i u porodicu demokratskih naroda svijeta. Ono što genocid u Prijedoru, preko kojeg se ne može pre?i bez suo?avanja s totalnom istinom i pravdom, zlo?in koga karakteriše sustavno uništavanje materijalnih i duhovnih dokaza o postojanju bošnja?kog i hrvatskog naroda i sustavno uništavanje vrijednosti ideje Bosne i bosanskog duha na kojima se temelji ujedinjena Evropa, izdvaja od drugih zlo?ina jeste razmjera zlo?ina, oli?ena u masovnom, organizovanom elitocidu. Vaše odbijanje i suprostavljanje da ulicu u Prijedoru nazovete imenom jednog od najistaknutijih intelektualaca ne samo Prijedora, ve? mnogo šire je znak trajanja vašeg genocida u gradu koji to više nije grad, drugim metodama i sredstvima. Svojim suprostavljanjima vi ste pokazali devijantnost srpske agresivno-genocidne politike, kao najtamnije mrlje srpskog naroda, ali i tamnu mrlju savjesti civiliziranog dijela ?ovje?anstva koje vaš sramni hod tolerantno posmatra. Odbijaju?i osnovno pravo žrtve, pravo na imenovanje jedne ulice vi odbijate i udaljavate neminovno moralno razgrani?enje unutar srpskog naroda, jasno preciziraju?i da u Bosni i Hercegovini još živi ideja Velike Srbije na ra?un uništenja države Bosne i Hercegovine.

Eso je simboli nesalomljivog bosanskog duha kojeg ništa ne može dugotrajno poremetiti i ugroziti. Eso treba biti svrstan u heroje kako bi on i poslije svog nestanka mogao vršiti svoju jedinstvenu i neponovljivu misiju koju mu je sudbina i historija dodjelila. Došlo je vrijeme da Esu institucionalno uvedemo u historijsko pam?enje. Jer Eso je oli?enje dobrote, ljudskosti, morala i etike.

Esina krivica je bila njegova humanost, veselost, lije?ni?ki poziv kojim je pomogao na hiljade drugih ne pitaju?i ni ko su ni šta su, njegova stru?nost i zvanje eksperta UN. Eso je bio ?ovjek pun ljubavi prema svemu što se zove život na ovoj našoj planeti. Koji su to monstruozni likovi i umovi iskazivali svoju nemo? i ljudsku bijedu ubijaju?i Esu i sve Ese u Bosni i Hercegovini?

Institut za istraživanje genocida, Kanada još jednom poziva prijedorski politi?ki establišment da jednu ulicu Prijedora nazovu po ?ovjeku koji je kao ekspert UN, Prijedor u?inio svjetskim gradom. Istovremeno pozivamo nau?no istraživa?ke institucije i organizacije u i van Bosne i Hercegovine da zajedno rade na institucionalizaciji kulture pam?enja kao sastavnom djela bosanskohercegova?ke renesanse, ne u ime osvete koja je tako strana bosanskohercegova?kom bi?u, ve? u ime istine i pravde kao bitnih faktora bolje i sigurnije budu?nosti Bosne i Hercegovine.  

Bez obzira na anticivilizacijski odnos aktuelne prijedorske vlasti prema Esi, za nas on trajno ostaje ?ovjek, ljekar bez granica, ambasador dobre volje, humanista, bosnoljub.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: