Vijesti

Želim Vas upoznati da su naše politi?ke i lobisti?ke aktivnosti u Otavi kona?no uspjele.

Želim Vas upoznati da su naše politi?ke i lobisti?ke aktivnosti u Otavi kona?no uspjele. Kanada je ?lanica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira u BiH i nije podržala izmjene Izbornog zakona koje su išle u pravcu cementiranja etni?kih teritorija. 


Obavio sam razgovor s ve?im brojem uticajnih predstvanika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti te tokom razgovora naišao na srda?an prijem i veoma otvorenu komunikaciju. Pod pojmom otvorenosti prije svega podrazumijevam volju zvani?nika da usklade svoje odluke vezane za Bosnu i Hercegovinu s našim probosanskim prijedlozima, uputama i sugestijama. Drugo, upu?eni smo na opasan razvoj situacije kada je u pitanju mreža usmjerena na antibosansko djelovanje u Kanadi. Takva mreža egzistira ve? dvije godine i ima izgleda da nam naškodi, prije svega zbog bitnih imena, nov?ane podrške i jasne hijerarhije u djelovanju. Usmjerena je na kanadske funkcionere, legislatore i biznismene sa osnovnom idejom “šarmantnog" dokazivanja na nemogu?nost funkcionisanja gra?anske države BiH i "manjak stvarnog suvereniteta zbog OHR, etni?ke nepomirljivosti te etni?kih teritorija koje sredisšju vlast varaju, obmanjuju i manipulisu".

U toku je velika ofanziva te antibosanske koalicje u Kanadi koja je u ovoj trenutnoj navali negirala istinu o genocidu u Srebrenici, izjedna?avala žrtve i zlo?ince, relativizirala žrtve i njihove patnje te "dokazivala"  kanadskim politi?kim i akademskim subjektima nemogu?nost funkcionisanja države BiH, da bi njeno prevo?enje u gra?ansku državu zna?ilo rat protiv krš?anstva, posebno sa aspekta što Bošnjaci, odnosno bosanski muslimani ?ine ve?inu stanovništva.

Imena! Dakle, bivši kanadski premijer, advokat i biznismen Brajan Malruni sa suprugom Milicom - nositeljicom zvanja Viteza svetosavskog pacifizma srpske diplomatije, zatim, kao mozak takti?kih opercija i šef antibosanske propagande general Luis Mekenzi, onda neki bivši kanadski amabasadori u našem regionu te Dodikovi ambasador u Otavi.  

Mi smo nažalost u Kanadi ostali bez effikasnog diplomatskog glasa. Dvadeset godina smo uporno radili, ali suo?ili smo se da u ovom dijelu svijeta nemamo ništa dovoljno diplomatski jako da bi moglo djelovati po smislenom planu. Ambasada u Otavi radi protiv interesa Bosne i Hercegovine, njoj pomažu neke druge ambasade - na primjer Srbijanske, Hrvatske, Ruske, Madjarske itd., to je cijela mreža, cijelo minsko polje za zaštitu njihovih interesa. 

Što ovo isticemo? Pa pored toga što nemamo diplomatski glas koji bi po svojoj vertikali i horizontali mogao efikasno reljefno djelovati, ostali smo bez zaštite, moralne podrške, autoriteta i savjeta za naše aktivnosti suprotstavljanja antibosanskom djelovanju u Kanadi. 

Cilj antibosanskih akcija pomenutih osoba, mreža i lobista jeste da u septembru otpo?nu rušenje našeg Instituta. To su informacije od kanadskih funkcionera koje smo spomenuli u drugom paragrafu ovog pisma. Smatramo ovu informaciju  alarmantnom, treba nam hitna akcija u Kanadi.

Jedna od bitnih akcija je ponovno otvaranje ambasade Kanade u Sarajevu. Tako?e i otvaranje po?asnog konzulata BiH u Torontu. 

Ovaj put smo uspjeli odbraniti ono što je naše, ono u šta vjerujemo... ali - na vrijeme opet i opet upozoravamo da se naš diplomatski glas više ne ?uje snažno i vjerodostojno u Kanadi. 

To nam teško pada i tražimo akciju nadležnih u domovini prije svega u otvaranju ambasade Kanade u Sarajevu i po?asnog konzulata BiH u Torontu. Ovo je krucijalno važno u uslovima kada Rusija sve više ugrožava stabilnost BiH. Vaš snažan autoritet može mnogo pomo?i.

S postovanjem
Dr. Emir Ramic

Vijesti: