Vijesti

BiH mora iskoristiti svoje pravo i obnoviti tužbu protiv Srbije i Crne Gore

BiH mora iskoristiti svoje pravo i obnoviti tužbu protiv Srbije i Crne Gore

 

BiH mora iskoristiti svoje pravo i obnoviti tužbu protiv Srbije i Crne Gore za počinjeni genocide. To je moralna obaveza države BiH, kako zbog desetina hiljada žrtava, stotina hiljada raseljenih i moralna obaveza države BiH pred generacijama koje dolaze. Pokretanje tužbe i očekivana pravedna presuda je preduvjet stabilnosti i trajnom miru u regionu. Obnova tužbe ne znači tužbu protiv bilo kojeg naroda. To je tužba protiv jednog režima koji je nanio ogromne probleme i uzrokovao ono što je označeno kao genocid. Obnova tužbe ne znači tužbu protiv bilo kojeg naroda. To je tužba protiv jednog režima koji je nanio ogromne probleme i uzrokovao agresiju i genocid. U presudi Međunarodnog suda pravde iz februara 2007. godine navedeno da je Republika Srpska odgovorna za genocid u rejonu Srebrenice 1995. godine. - Mi smo danas, u svjetlu novih presuda Momčilu Perišiću, kao i procesa protiv Karadžića i Mladića, svjesni da iskrsavaju nove činjenice koje pokazuje da se u Srebrenici završava genocid koji je započet u maju 1992. godine na teritoriji Republike BiH. Srebrenica je samo okončanje procesa genocida. Ovom pravnom pitanju potrebno je prvo prići sa stanovišta morala, jer će generacije koje dolaze pitati zašto nismo ništa poduzeli kada smo očito bili žrtva i kada je cijeli svijet vidio šta se događa u BiH. Smatramo da je Međunarodni sud pravde 2007. godine, na osnovu infomacija koje je tada imao, donio jednu odluku koja nas danas ne zadovoljava.

Vijesti: