Vijesti

Entitet Rebublika srpska {Rs} je privremeno okupirana teriotrija Republike Bosne i Hercegovine {RBiH}

Entitet Rebublika srpska {Rs} je privremeno okupirana teriotrija Republike Bosne i Hercegovine {RBiH}

Poštivajući Povelju Ujedinjenih Nacija, poštivajući Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, poštivajući Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, poštivajući Evropsku Povelju o lokalnoj samoupravi,

Na osnovu  hitno potrebne implementacije pravosnažne presude Internacionalnog suda pravde  od 26. februara 2007. godine u slučaju BiH protiv Srbije i Crne Gore, kojom je presuđeno: „Da je Srbija prekršila obavezu da spriječi genocid na što je bila obavezna na osnovu Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, koji se odnosi na genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, Sud je utvrdio da su genocid počinile vlasti i institucije tkz."Republike srpske" posebno Vojska i Policija  tzv."Republike srpske" i da je Srbija imala obavezu da spriječi genocid“,

Na osnovu potrebnih implementacija pravosnažnih presuda Internacionalnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju  i pravosnažnih presuda više nacionalnih sudova o genocidu u RBiH,

Na osnovu potrebne implementacije pravosnažne presude Evropskog suda za ljudskih prava u slučaju „Dervo Sejdić i  Jakob Finci protiv države BiH“ kojom Sud izjavljuje da je Ustav Bosne i Hercegovine bio jedan od aneksa Daytonskog mirovnog sporazuma, koji je u svojoj suštini internacionalni dogovor. Međutim, nadležnost da amendira Ustav pripadala je samo Parlamentarnoj skupštini BiH. Osim toga, ni nadležnost Visokog Predstvnika u BiH nije se pružala na Ustav. Prema tome, Sud zaključuje da je odgovornost da se mijenja Ustav pripadala jedino državi RBiH,

U cilju odbrane i jačanja jedinstvene, samostalne, nezavisne, suverene, demokratske RBiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva, i prava građana RBiH da sami odlučuju o svojo državi i svome društvu,

TRAŽIMO

HITNU I BEZUVJETNU IMPLEMENTACIJU PRAVOSNAŽNIH PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE, MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG TRIBUNALA I EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Zloupotreba ustavne, državne i društvene strukture RBiH

Izvršenje navedenih presuda je obaveza prema građanima RBiH, posebno prema žrtvama agresije i genocida.

Izvršenje presuda je obaveza prema internacionalnom pravu.

Izvršenje presuda podrazumjeva stavljanje van snage diskriminirajućeg dejtonskog ustava BiH i privremeni povratak Ustava RBiH do donošenja novog ustava. Pitanje izvršenja ovih presuda je ujedno i pitanje budućnosti RBiHi sudbine svih njenih građana.     

Navedene presude, a posebno presuda  Internacionalnog suda pravde u Hagu je nadređena svim ustavnim aranžmanima koji se danas nude žrtvama agresije i genocida, uključujući i Aneks IV Dejtonskog sporazuma koji je upakovan u mirovni sporazum bez legane ustavne procedure.

OBRAZLOŽENJE

Srpski i hrvatski agresori i zločinci  svoje "mirnodopske osvajačke projekte" ostvarajuju preko institucija: entitet Rebublika Rs, privremeno okupirane teriotrije RBiH i dejtonske BiH

Entitet Rs, koji je agresijom i genocidom privremeno okupirana teriotrija RBiH sistematski i ciljano blokira djelovanje države BiH. To se pokazalo prilikom donošenja niza zakona, koji su važni za funkcioniranje BiH, ali i prilikom formiranja Vijeća ministara. U posljednje vrijeme to je najvidljivije kroz pritiske, koji dolaze od strane Dodikovog establišmenta i kroz pokrenutu proceduru u Parlamentu BiH za ukidanje Suda i Tužilaštva BiH. Umjesto pokretanja inicijative za formiranje Vrhovnog suda BiH pokušava se ukinuti Sud i Tužilaštvo BiH, koji se bave procesuiranjem počinjenih ratnih zločina i procesuiranjem počinitelja organiziranog kriminala. Te institucije potrebno je ojačati, a ne ukidati. Nakon što je primjena Zakona o katastru entiteta Rs obustavljena odlukom Ustavnog suda BiH, Narodna skupština entiteta Rs je po hitnom postupku usvojila modificiranu verziju, ili Zakon o premjeru i katastru entiteta Rs. Međutim, ni u novom zakonu nije napušten koncept da zemljišno-knjižne evidencije budu u nadležnosti Republičke geodetske uprave. Na taj je način se onemogućio povratnicima u entitet Rs da efikasno zaštite privatno vlasništvo, čime se potvrđuju rezultati agresije i genocida. Planskom opstrukcijom državnih institucija entitet Rs pokušava stvoriti stanje bez zakonske regulative na nivou države BiH i entitet Rs prezentirati kao državu. Na taj način se pokušava završiti dejtonska faza uništenja institucija RBiH. Taj scenarij direktno vodi u konflikt neslućenih razmjera i novo ugrožavanje mira u regionu.

Zakon o popisu stanovništva u kojem su etnička pripadnost i vjersko ubjeđenje obavezni elementi prilikom popisa legalizira rezultate agresije i genocida nad Bošnjacima koji  su pretvoreni u manjinu u entitetu Rs. Tako se priprema  novo stanje za Srebrenicu u kojoj su Bošnjaci 1991.  bili apsolutna većina, a to isto poslije popisa čeka Višegrad, Bratunac, Zvornik, Vlasenicu, Prijedor, Rogaticu i druga mejsta u BiH. 

Unošenje entitetskog dr
žavljanstva u lične karte je potkopavanje i obezvrjeđivanje RBiH, budući da se entitetska obilježja izjednačavaju po važnosti s državnim. Dejtonske tvorevine, entiteti, nisu države, već tvorevine nastale na rezultatima agresije i genocida. Prema evropskim standardima nije tražen upis etničke i vjerske pripadnosti u popisne materijale – to su tražili oni koji pokušavaju uništiti RBiH.

Zloupotreba entitetskog glasanja je redovita pojava u Parlamentarnoj skupštini BiH, koja uglavnom dolazi iz entiteta Rs. Koristi se svaka prigoda, da se opstruira djelovanje RBiH i tako pokaže, da je BiH nefunkcionalna i neodrživa država, a da je entitet Rs uređena (funkcionalna) država. Ne smije se zaboraviti da je i Auschwitz funkcionirao! Naravno, ne treba zaboraviti da je zločinima agresije i genocida taj entitet pretvoren u srpsku teritoriju na tlu RBiH.

 

Ciljevi sistematske planirane izdaje, agresije i genocida u RBiH su stvaranje nove demografske slike države u kojoj su etnije (narodi) homogenzirani na ratom zaokruženim teritorijama. To je samo korak do „nove volje naroda“ i definitivno uništenje stare zemlje Bosne. Za očekivati je da će slijedeći udar na državnost BiH biti iskazan u zahtjevu srpske strane za knjiženje državne imovine na entitete. Tu će vjerovatno političari iz reda bošnjačkog naroda ponovo zašutiti pred „velikosrpskom navalom“.

U skladu sa velikosrpskom i velikohrvatskom ideologijom, praksom i programom o formiranju “Velike Srbije” i “Velike Hrvatske”, još uvijek traje koordinirana agresija Republike Srbije i Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Današnje teze o Mostaru kao hrvatskom stolnom gradu potvrđuju nastavak hrvatske agresije na RBiH putem namjere o uvođenju trećeg entiteta. Pakleni plan koji je prije rata skovan, a za vrijeme rata  proveden agresijom i genocidom koje su izvršile regularne snage Hrvatske vojske u saradnji sa njihovim kvislinzima u vidu HVO-a, danas se nadgrađuje tvrdnjama da je Mostar apsolutno hrvatski grad. Te su teze apsolutno neutemeljene i opasne, jer hrvatska populacija nije bila dominantnija prije rata u Mostaru niti je Mostar bilo kada u povijesti bio ekskluzivno hrvatski grad. Pokušaji etničkog čćenja Hercegovine i Srednje Bosne od strane Hrvatske vojske i HVO-a, razaranje Mostara i rušenje historijskog Starog mosta, te plan o trećem entitetu pokazuju neskrivenu osvajačku namjeru određenih elemenata hrvatskog političkog establišmenta prema RBiH i Bošnjacima. To bi moralo biti ozbiljna smetanja na evropskom putu današnje Hrvatske, a valjalo bi znati da Bošnajci nikada neće ostaviti grad Mostar.

Dok se velikosrpski i velikohrvatski projekat nastavlja na različite načine i na različitim razinama društvene zbilje, bošnjački politički establišment šuti

Danas velikosrpski i velikohrvatski zločinci rade na dva načina: prvi je ratni vidljivi zločin koji svojom bestijalnošću raspamećuje ljudski um, a drugi način je tiho i nevidljivo, moglo bi se reći "administrativno", preko papira sprovode zločin nad RBiH i Bošnjacima. Zato se danas u "miru" bore da se državna imovina pretvori u entitetsku, tj. da se ono što su srpski i hrvatski barbari zauzeli u ratu legalizira kao "srpska ili hrvatska teritorija". Velikosrpski i velikohrvatski osvajači već dvadeset godina otvoreno prave srpske i hrvatske  teritorije na tlu RBiH. U tome im pomažu određeni bošnjački politički krugovi. Bošnjački izdajnici to rade prikriveno, svojim neznanjem, kvazimuslimanstvom, nedozrelim bošnjaštvom, poluobrazovanošću, malograđanskom pohlepom, dok srpski i hrvatski zločinci  svoje "mirnodopske osvajačke projekte" ostvarajuju preko institucija dejtonske genocidne tvorevine entiteta Rs i dejtonske BiH.

Ovo se može zaustaviti odlučnom političkom voljom nadolazeće bošnjačke politike koju sada izdani bošnjački političari iz propalih populističkih projekata nemaju, niti je mogu demonstrirati, budući su korumpirani  jeftinim ciframa i aferama. Dozrelo je vrijeme da se unutar bošnjačke politike raščisti prostor i da se pošalje u povijest ono što je dalo svoje kao i Dejtonski mirovni sporazum u koji je podvaljen Ustav (Anex IV). Karadžiću i Mladiću se sudi na Međunarodnom krivičnom tribunalu za područije bivše Jugoslavije u Hagu, a njihovo genocidno djelo ostaje da postoji na tlu dejtonske BiH. To ne može proći. To se ne može prihvatiti ni pod koju cijenu.

Niko nema pravo da izjednači žrtve i zločince

 U vremenu sramne bošnjačke gluhoće, utihlosti i šutnje pred novim zlom, u vremenu općeg političkog kukavičluka bošnjačkog establišmenta pred novim pokušajima rušenja RBiH, povodom 20 godina od proglašenja nezavisnosti BiH poručujemo da nećemo više tolerisati sramnu bošnjačku pasivnost i šutnju na uporne četničke i ustaške pokušaje uništenja RBiH i Bošnjaka. Jer, niko nema pravo da izjednači žrtve i zločince. Niko nema pravo, također, da ponižava borce koji se bore za pobjedu istine o agresijama na RBiH i genocidu nad građanima RBiH. Niko nema pravo da ponižava borce koji se bore za dostizanje pravde za žrtve zločina. Niko nema pravo da amnestira zločince od zlodjela koja su uradili u RBiH, a da istina o tim zločinima i pravda za žrtve nije dokučena. Niko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju RBiH ili pojedinog njenog dijela. Nikad, bez obzira što je velikosrpski osvajački projekt okupirao pola današnje države. Niko nema pravo da spriječi građane RBiH da se bore protiv neprijatelja koji je napao i okupirao RBiH i koji i dan danas pokušava srušiti njen suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost. Niko nema pravo da spriječi građane RBiH da se bore protiv nepravednog, nemoralnog, nelegitimnog i ilegalnog Dejtonskog „ustava“ koji je legalizirao rezultate agresije i genocida nad RBiH i njenim građanima.Takvi akti su izdaja države, društva, naroda, porodice i čovjeka. Odlučni smo da zaustavimo daljnje urušavanje naše države i domovine RBiH.

Vijesti: