Vijesti

Protest-bojkot bh patriota

PROTEST, BOJKOT

Ovo su naši zahtjevi u tri temeljne kategorije koje se tiču opstanka i prosperiteta države Bosne i Hercegovine i njenih odanih građana:
1. DEJTONSKI USTAV

Prije svega tražimo što skorije ukidanje Dejtonskog ustava iz Aneksa 4, Dejtonskog ugovora, jer je nelegitiman, nelegalan, diskriminirajući, a usmjeren je protiv građanskih i ljudskih prava, kao i protiv Internacionalnog prava, sveukupno. Usmjeren je protiv opstanka i razvoja države i građana Bosne i Hercegovine, a definitivno je suštinska, kriminalno loša, suprotnost ustavnom uređenju i internacionalnom statusu države za koje su se građani Republike Bosne i Hercegovine izjasnili na uspješno obavljenom i svjetski priznatom Referendumu, zaključenom 1.3.1992., a na osnovu kojeg je Republika svjetski priznata i 22.5.1992. postala 177. država-nacija-članica 'Organizacije ujedinjenih nacija'.

Dejtonski ustav odn. njegova primjena u proteklih 16 godina, su diktatura, okupacija i agonija - vojnom i političkom silom nametnute izvana, a podržana iznutra od anti-bosanskih vladajućih struktura, uspostavljenih tim ustavom. Dejtonska BiH je negacija volje građana iskazane Referendumom i internacionalnim priznanjem Republike Bosne i Hercegovine - tvorevina kojom su uništeni jedinstvo, nezavisnost, pravednost, funkcionalnost i prosperitet države i njenih odanih građana. A upravo je negiranje Referenduma i internacionalnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine, dovelo do agresije dvije susjedne države i njihovih nacističkih surogata u BiH – u kojoj su agresori počinili sudski dokazane i obilato dokumentirane ratne zločine, etničko čišćenje i genocid.

Dejtonski ustav je prihvatio i nagradio negaciju i krvavo nasilno potiranje Referenduma i internacionalnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine, a nametnuo priznavanje rezultata agresije, ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida - što dokazuje mnogo primjera, poput onog da se najmanje osam gradova u kojima je izvršen sudski dokazani ratni zločin, pa i genocid, još uvijek nalaze pod kontrolom uzurpatora ali sada oficijelno priznatog pod okriljem Dejtonskog ustava. Tvorci tog ustava, nametnutog građanima Republike Bosne i Hercegovine protivno njihovoj volji i Internacionalnom pravnom poretku, su i sami preuzeli odgovornost za zločine i genocid - jer ne samo da su odbili spriječiti agresiju, ratne zločine i genocid, nego su još i uvažili argumente i zahtjeve počinitelja tih zločina.
2. POVRATAK USTAVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu navedenog iz tačke 1, kao i mnogo drugih u Internacionalnom pravu duboko utemeljenih argumenata i mnogih drugih relevantnih faktora koji nama idu u prilog, tražimo da se nakon ukidanja Dejtonskog ustava iz Aneksa 4, Dejtonskog ugovora, odmah ustavno-pravno stanje države Bosne i Hercegovine uspostavi povratkom na status quo ante (prethodno pravno stanje), dakle, povratkom na Ustav Republike Bosne i Hercegovine.
3. POPIS STANOVNIŠTVA

Nakon što se ukine Dejtonski ustav i vrati status quo ante, Ustav Republike Bosne i Hercegovine, popis stanovništva neće biti entitetski, jer entiteta neće biti. Tada uvođenje u popis kategorije pripadnosti etničkoj grupi (narodu), nije sporno jer neće igrati presudnu ulogu kao u Dejtonskom poretku. Naime, Republika Bosna i Hercegovina je građanska država, prema njenom jednom i jedinom legalnom Ustavu koji ne priznaje etnički šovinizam i ne dopušta ekskluzivne državne tvorevine jednog naroda na dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine – nego prepoznaje i priznaje građane, Bosance i Hercegovce, u sukladnosti sa 'Principom univerzalnosti građanstva', ugrađenim u temelje Internacionalnog i ustavnog prava. Prepoznato je i priznato 1992. godine, od strane Badinterove komisije EZ i Internacionalne zajednice, da su Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, etničke skupine (narodi), na najbolji način zastupljene i zaštićene.

Potpuno suprotno od ovog što tražimo i na što imamo pravo po svjetskim kriterijima i zakonima, najavljenim popisom stanovništva koje planira aktualna vlast, stvaraju se uvjeti da se Dejtonski ustav još više ozakoni, kao i da se dejtonska tvorevina Republika srpska, još više ozakoni i učvrsti kao srpska nacija-država u kojoj praktično nema nesrpskog stanovništva, dakle, kao ultra-nacistička ¨srpska država zapadno od Drine¨. Planirani popis bi i u Federaciji BiH također stvorio još goru od ove, i inače loše, situacije.

Tražimo od svih građana BiH u zemlji i svijetu, da nikako ne učestvuju u najavljenom popisu stanovništva; tražimo njegov masovni bojkot, jer popis na kojeg pristaje vladajuća koalicija SDP-SDA, nije prihvatljiv, a niti varijanta u kojoj bi se uključio Član 48 (koji je nedavno ionako izbačen). Ne pristajemo na očigledni cilj tog Zakona, da ozakoni rezultate agresije, ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida provedenih u toku proteklih 20 godina, a i dalje provođenih, naročito ako se taj Zakon podrži odn. ako se pristane na učešće u takvom popisu stanovništva. Naglašavamo da ostajemo pri svom zahtjevu da se vrati nelegitimno i nelegalno suspendirani Ustav Republike Bosne i Hercegovine i ne pristajemo na Dejtonski ustav i dejtonski popis stanovništva.

Podržati ćemo razne prihvatljive, legalne političke oblike bojkota takvom popisu stanovništva. Neuvažavanje argumenata velikog broja državljana BiH, biti će očit dokaz da se radi o diktaturi vlasti i nametanju neprihvatljivih i nelegalnih rješenja.

Imamo preko godinu dana da neumorno radimo kako bi se ovi naši stavovi promovirali, a metode ka postizanju ciljeva, razradile, prikazivale i realizirale na terenu.
IZJAVA

¨Iznesene stavove i naznačene ciljeve u ovom dokumentu, podržavamo i djelujemo ka njihovom promoviranju i postizanju. Preporučujemo zainteresiranim osobama i organizacijama da se pridruže podršci ovim stavovima i realizaciji naznačenih ciljeva.¨

Vijesti: