Vijesti

Pretesno pismo u vezi negatora genocida Parenti

Maj. 1. 2012 godine

 

Dr. G. Sharat Lin, predsjednik

San Jose Centar za Mir i Pravdu

48s 7th Street

San Jose CA 95112

Poštovani Dr. Lin,

U ime preživjelih žrtava genocida koji se dogodio u Bosni i Hercegovini izražavamo zabrinutost sa vašom odlukom o organizovanju predavanju gospodina Michael Parenti-a 31. maja ove godine. [i].  G. Parenti, samozvani "Balkanski revizionista" i autor knjige "Ubiti naciju: napad na Jugoslaviju"[ii], negira genocid, sistemska i organizovana silovanja, etničko čišćenje i druge oblike zločina protiv čovječnosti i ratne zločine koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini. Također okrivljuje Bošnjake za genocid u Srebrenici. Kao rezultat negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, on  javno zanemaruje i negira činjenicu da je oko 50.000 Bošnjakinja silovano za tri godine agresije na Bosnu i Hercegovinu kao sastavni dio srpske politike etničkog čišćenja u uništenja bošnjačkog naroda i države Bosne i Hercegovine.[iii] Njegovo negiranje genocida u Bosni i Hercegovini je u suprotnosti sa odlukama oba međunarodna suda u Hagu i više nacionalnih sudova koji potvrđuju zločin agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, posebno Bošnjacima.  Gospodina Parentia podržavaju samo negatori genocida koji rade u službi srpsko-nacionalističke politike.

 Svjesni smo važnosti slobode govora. Međutim negiranje činjenica potvrđenih pravosnažnim odlukama međunarodnih i nacionalnih sudova i negiranje genocida je sramno i traumatično za žrtve agresije na Bosnu i Hercegovnu i genocida nad njenim građanima, koji još pate zbog navedenih zločina. U Sjevernoj Americi živi hiljade Bošnjaka, preživjelih  žrtava zločina agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima koji su izgubili svoje najmilije.

Gospodin Parenti namjerno vrijeđa preživjele žrtve genocida. Ukoliko on bude prisutan na predavanju 31. maja, prezivljele žrtve genocida će to shvatiti  kao vašu podršku  Parentiu, negatora zločina agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima.

 Kao organizacije koje promovišu mir, istinu i pravdu, smatramo da je prisustvo negatora genocida Parentia kontraproduktivno misiji vaše organizacije. Njegov rad i stalno negiranje genocida u Bosni i Hercegovini je vrlo štetno za proces ozdravljenja preživjelih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da ćete ovo pismo prihvatiti s posebnom pažnjom i razumjevanjem, jer mnogi Bošnjaci u Sjevernoj Americi još uvijek žive s fizičkim i emocionalnim ožiljcima, kao rezultatima agresije i genocida. Podržavanje Parentia, negatora genocida u Bosni i Hercegovini  samo produbljuje ožiljake preživjelih žrtava zločina. Zato  tražimo od vas  da zabranite predavanje gospodinu Parentiu, negatoru zločina genocida u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem,

Potpisnici protestnog pisma:


Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

 

Prof. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

 

Mr. Ajla Delkić
Izvršni Direktor, Americkog savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu

 

Mr. Sanja Seferovic-Drnivšek
Direktor, Bosansko američkog institute za genocid i edikacijskog centra

 

Prof. dr. Smail Čekić
Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

 

Prof. dr. Senadin Lavić
Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Preporod, Sarajevo

 [i] Michael Parenti. "Conspiracy of Empire." San Jose Peace and Justice Center Event. 05/31/2012. http://www.sanjosepeace.org/calendar_event.php?eid=20120322170724219  Accessed: 04/30/2012.

[ii] To Kill A Nation" by Michael Parenti , Americans for Bosnia Blog, http://americansforbosnia.blogspot.ca/2007/06/to-kill-nation-by-michael-parenti-1.html, Accessed: 04/30/2012

[iii] Michael Parenti. "Michael Parenti about the war in Yugoslavia - Serbian warcrimes ." Youtube.com. 12/1/2010.  . Accessed 04/30/2012. <http://www.youtube.com/watch?v=OqEUTL_OmRI>.


Vijesti: