Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada poziva na akciju

 

Institut za istraživanje genocida Kanada poziva na akciju

 

Institut za istraživanje genocida Kanada poziva sve organizacije i pojedince u svijetu da pišu gospodinu  Theodore Meron, predsjedniku Međunarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije sa zahtijevom da pokrene procediru izmjene prvobitne odluke Sudskog vjeća Tribunala koje je ocijenilo da nema dovoljno dokaza da su srpske snage pod vodstvom ratnog zločinca Radovana Karadžića izvršile genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik, iako je međupresudom od 16. juna 2004. godine preminuli bivši predsjednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević proglašen krivim za genocid u navedenih sedam bosanskohercegovačkih općina.

 

Email adresa od gospodina Theodore Meron je:  meront@un.org)

 

 

Pozivamo vas da u skladu sa pravilima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a na osnovu Konvencije o genocidu, inicirate promjene odluke Sudskog vijeća koje je napravilo očiglednu tešku grešku kada je ocjenilo da nema dokaza van razumne sumnje za krivično djelo genocida u navdenim općinama u Bosni i Hercegovini.

 

 

Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, {u daljem tekstu Sudsko vijeće Tribinala} kojim je predsjedavao korejski sudija O-Gon Kwon, donijelo je u 28. juna 2012. međupresudu u kojoj je ocijenilo da nema dovoljno dokaza da su srpske snage pod vodstvom ratnog zločinca Radovana Karadžića izvršile genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik, iako je međupresudom od 16. juna 2004. godine preminuli bivši predsjednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević proglašen krivim za genocid u navedenih sedam bosanskohercegovačkih općina.

Naime, Milošević je u junu 2004. godine tražio da se iz optužnice za Bosnu i Hercegovinu brišu tačke 1 i 2 kojima se on teretio za genocid i saučesništvo u genocidu. Pretresno vijeće kojim je predsjedavao sudija Patrick Robinson odbacilo taj Miloševićev zahtjev, navodeći kako je dokazano da je "postojao udruženi zločinački poduhvat s ciljem da se počini genocid", kao i da su - prema do tad prezentiranim dokazima - učesnici tog poduhvata zaista počinili genocid u Brčkom, Prijedoru, Sanskom Mostu, Srebrenici, Bijeljini, Ključu i Bosanskom Novom! Većinom glasova, Sudsko vijeće Tribunala je tada zaključilo da je „Milošević bio učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu, zajedno sa vodstvom bosasnkih Srba”

 

U Sudskom vijeću Tribunala u slučaju "Milošević" bio i korejski sudija O-Gon Kwon, koji je i predsjedavajući Sudskog vijeća Tribunala u predmetu "Karadžić". Međutim, on je i tada izdvojio svoje mišljenje, smatrajući kako "nije izvan razumne sumnje dokazano da je optuženi Milošević djelovao s namjerom da se Bošnjaci unište, u cjelini ili dijelom, kao etnička i vjerska grupa". Tačno osam godina kasnije sudija O-Gon Kwon je u slučaju "Karadžić" nametnuo svoj stav da u sedam bosanskohercegovačkih općina nije počinjen genocid.

 

Presuda u slučaju 'Milošević' je  dovoljna da se ostane pri stavu da je u Bosni i Hercegovini izvršen genocid.  Dakle postoje pravni argumenati da se Radovan Karadžić osudi za genocid.

Zato vas pozivamo da u skladu sa vašim nadležnostima, a na osnovu pravila rada Tribinala pokrenete procediru izmjene prvobitne odluke Sudskog vjeća Tribunala u skladu sa Konvencijom o genocidu, te u skladu sa već postoječom dokumnetacijom o genocidu koja se nalazi u Tribunalu.

 

Želimo vas još jednom podsjetiti da mnogobrojni relevantni naučno istraživački izvori različite provenijencije iz čitavog svijeta pouzdano ukazuju na dvije činjenice, na Republiku Bosnu i Hercegovinu je izvršena klasična oružana agresija, odnosno zločin protiv mira i sigurnosti čovječanstva, što je po osnovnom shvatanju i definiciji međunarodni oružani sukob i na okupiranim teritorijama nezavisne i univerzalno priznate Republike Bosne i Hercegovine, članice Ujedinjenih Nacija, kao i u gradovima u opsadi, nad Bošnjacima je izvršen najteži zločin - zločin genocida.Riječ je o zločinima koji su nastali na temeljima fašističke ideologije, genocidne politike, velikodržavnom projektu, zajedničkom zločinačkom poduhvatu, nacionalističkom pokretu, agresivnoj i genocidnoj strategiji, države Srbijekolaboracionističkih i petokolonaških tvorevina u Bosni iHercegovini. Takva fašistička ideologija, politika i praksa genocidnog karaktera je imala za cilj formiranje velikosrpske države na račun samostalne i suverene, historijski trajne i jasno definirane države Bosne i Hercegovine. Cilj te ideologije, politike i prakse bio je osvajački rat za teritorije, za “životni prostor”, za otimanje tuđe - bosanske zemlje. Taj osvajački rat prema državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima se realizovao putem otvaranja koncentracionih logora smrti gdje su dovođeni nevini civili nad kojima su vršene razne torture i mučenje, a mnogi su i ubijeni, putem zloglasnih logora u kojima su silovane žene, putem kulturocida, ekocida, urbicida, etnocida tog namjernog i sustavnog rušenja objekata bošnjačke i hrvatske kulture i tradicije radi zametanja svakog traga njihovog postojanja, putem elitocida tog sustavnog i organizovanog ubijanja bošnjačke i hrvatske inteligencije.

 

Sistematski obrazac u nasilnom preuzimanju vlasti, počinjeni zločini, razmjere i obrazac napada, njihov intenzitet; veliki broj ubijenih Bošnjaka, protjerivanje, deportacija i okrutno postupanje prema njima u koncentracionim logorima smrti  i drugim mjestima zatočenja, mnogobrojna silovanja te ciljni napadi na osobe ključne za njihov opstanak kao grupe (istaknute intelektualne, političke i duhovne ličnosti, te imućne Bošnjake) nedvosmisleni su dokazi o namjeri i izvršenom genocidu nad Bošnjacima sa ciljem  da se oni istrijebe, to jeste da se pokuša spriječiti da se oni reproduciraju i da žive na prostorima Bosne i Hercegovine. Takva genocidna politika provođena  u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik je  vršena na sistemski i organiziran način što jasno na osnovu Konvencije o genocidu se mora smatrati genocidom. Ako jedna etnička grupa nasilno okruži drugu etničku grupu, otjera njenu populaciju u koncentracione logore smrti uništi zajednicu do zemlje pucnjavom, artiljerijom, bombama, ubija, siluje, unakazuje i onda uništava njihovo sjećanje onda je to gospodo genocid.


Ako je cilj Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju samo da dokaže krivicu pojedinaca, onda se Tribinal, a time i njegov osnivač, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih Nacija udaljava od stvarne uloge koja mu je namijenjena, dokazivanje genocida u Bosni i Hercegovini koji se desio nad njenim građanima.

 

Odluka Sudskog vijeća Tribunala je potvrda da postoji kontinuitet prikrivanja, relativiziranja i negiranja genocida nad Bošnjacima iz krugova međunarodne zajednice. Negiranje genocida je počelo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, nastavljeno  prilikom sklapanja Dejtonskog sporazuma i dovršava se odlukana međunarodnih sudova. Odluka Sudskog vijeća Tribunala ide u prilog  permanentnom i kontinuiranom procesu izjednačavanja žrtve genocida i njegovog izvršioca i na pogrešan način suprotan međunarodnom pravu, daje kvalifikaciju o tako značajnom pitanju kao što je genocid, a što ne odgovara činjeničnom stanju i u suprotnosti je sa relevantnom dokumentacijom koju već posjeduje Tribunal. Na kraju Odluka Sudskog vijeće ide na ruku manipulatorima  sa žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini koji nastoje izjednačiti i izbalansirati zločine među tri naroda u Bosni i Hercegovini sa konačnim ciljem izmjene agresije u građanski rat, a zločin genocida u etničko čišženje. Pomirenje sa ovakvom odlukom postaje nemoguće, toleranciji, priznavanju, poštovanju i prihvatanju dugog i drugačijeg kao mora ideje Bosne i Bosanskog duha se zadaje smrtni udarac.  Odlukom se daje još jedna  šansa negatorima zločina, a vrijeđa žrtva i oni koji su imali sreću da prežive.

 

Polazeći od toga da ova politička odluka Sudskog vijeća Tribunala može imati nesagledive, negativne  posljedice za proces demokratizacije, mira i pomirenja u regionu, za istinu i pravdu u svijetu, te da  ona još više umanjuje već poljuljani Tribunala koji je osnovan da osudi zločin genocida u Bosni i Hercegovini kako nebi ostavili potomstvo ljudske civilizacije u strahu od ponovnog genocida, pozivamo vas da u skladu sa pravilima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a na osnovu Konvencije o genocidu, inicirate promjene odluke Sudskog vijeća koje je napravilo očiglednu tešku grešku kada je ocjenilo da nema dokaza van razumne sumnje za krivično djelo genocida u navdenim općinama u Bosni i Hercegovini.

 

Međunarodna zajednica i osnivač Vijeće sigurnosti Ujedinjenih Nacija  su odgovorna za rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju koji je osnovan zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida u Bosni i Hercegovini. Idejni tvorci i realizatri tih zločina su Slobodan Milošević, Radovan Kradžić i Ratko Mladić. Ukoliko ne uložite  žalbu, odnosno ukoliko eventualno Žalbeno vijeće potvrdi oslobađanje tačke genocida za Karadžića u navedenim opštinama u Bosni i Hercegovini, smatramo da je to kraj Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i tako kraj međunarodne pravde, što je podstrek za nove genocide.

 

Profesor Emir Ramić

Direktor Institut za istraživanje genocida Kanada

 

Institute for Research of Genocide Canada calls for action

Institute for Research of Genocide Canada invites all organizations and individuals in the world to write to Mr. Theodore Meron, President of the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia with a request to initiate change the original decision of the Trial Chamber III of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia which acquitted former war criminal Radovan Karadzic of committing one count of genocide in the municipalities of Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik.

 

Email address of Mr. Theodore Meron: meront@un.org


It is important to note that numerous scientific research sources from around the world point to the fact that the Republic of BiH was attacked by classical military aggression. These well documented crimes occurred at the expense of an independent and sovereign state of BiH. At the heart of these policies stood a fascist ideology which was aimed at forming a Greater Serbia.


We are writing to you with a grave concern regarding the decision made on June 28, 2012 by the Trial Chamber III of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) which acquitted former war criminal Radovan Karadzic of committing one count of genocide in the municipalities of Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik. The ICTY found that “the evidence even if taken at its highest, does not reach the level from which a reasonable trier of fact could infer that genocide occurred in the Municipalities.” Despite this ruling, it is crucial to note that on June 16, 2004, the ICTY determined that there was sufficient evidence to prosecute the late former president of Yugoslavia and Serbia, Slobodan Milosevic, for genocide committed in the same aforementioned municipalities located in Bosnia and Herzegovina (BiH).

In March of 2004, Slobodan Milosevic filed a motion seeking acquittal on several counts of genocide including Counts 1 and 2 for genocide or complicity to commit genocide in BiH.  Milosevic was accused of being part of a joint criminal enterprise in the commission of genocide, and in its decision on the motion for acquittal in June 2004, with Judge Patrick Robinson presiding, the court stated that “On the basis of the inference that may be drawn from this evidence, a Trial Chamber could be satisfied beyond reasonable doubt that there existed a joint criminal enterprise, which included members of the Bosnian Serb leadership, whose aim and intention was to destroy a part of the Bosnian Muslim population, and that genocide was in fact committed in Brcko, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Bijeljina, Kljuc and Bosanski Novi. The genocidal intent of the Bosnian Serb leadership can be inferred from all the evidence…”  (§246, our emphasis) Judge Kwon, who is presiding in the Karadzic case also served as a judge in the Milosevic case [Milosevic (IT-02-54) “Kosovo, Croatia and Bosnia”] and at that time in 2004, he recorded his dissenting opinion which stated that: “With respect to the count of genocide under the first category of joint criminal enterprise, I do not agree with the majority that there is sufficient evidence upon which a Trial Chamber could find beyond reasonable doubt that the accused had the dolus specialis required for genocide, i.e., the intent to destroy the Bosnian Muslims as a group in whole or in part.” Unfortunately, eight years later, Judge Kwon has imposed his position in the Karadzic case as well [Karadzic (IT-95-5/18-I)], insisting that genocide was not committed in the seven Bosnian municipalities.

The previous judgment in the Milosevic case was based on the evidence that the court cited at that time and should have been sufficient to suggest that genocide was committed in the seven municipalities in the 2012 ruling. In June of 2004, the ICTY stated that “The scale and pattern of the attacks, their intensity, the substantial number of Muslims killed in the seven municipalities, the detention of Muslims, their brutal treatment in detention centers and elsewhere, and the targeting of persons essential to the survival of the Muslims as a group are all factors that point to genocide.” (§246)   It was also determined that “a Trial Chamber could be satisfied beyond reasonable doubt that the Accused was a participant in the joint criminal enterprise, found by the Trial Chamber in paragraph 246 to include the Bosnian Serb leadership, and that he shared with its participants the aim and intention to destroy a part of the Bosnian Muslims as a group…” (§288, our emphasis)

With that said, we are compelled to bring to your attention our grave concern about the discrepancy between these two decisions as well as the role played by Judge Kwon.

It is important to note that numerous scientific research sources from around the world point to the fact that the Republic of BiH was attacked by classical military aggression. These well documented crimes occurred at the expense of an independent and sovereign state of BiH. At the heart of these policies stood a fascist ideology which was aimed at forming a Greater Serbia.

Specifically, in BiH, the genocidal aggression sought to create Republika Srpska as an ethnically pure territory through the murder and forcible expulsion of all non-Serbs. This war against BiH and its people was realized through the opening of concentration camps where the innocent civilians were tortured, killed and raped. Aside from extermination of everything that was not of Serbian origin, the Yugoslav National Army and Republika Srpska paramilitary forces systematically destroyed cultural objects in an attempt to completely erase any trace of their existence. 

The systematic pattern in a violent takeover of power coupled with the intensity of attacks, the murder, expulsions, deportation, and cruel treatment of the Bosniak population provides unequivocal evidence of intent and genocide against Bosniaks within BiH. Such genocidal policies carried out in the municipalities of Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik were done in a systematic and organized manner, and should be considered as genocide under the “Genocide Convention”.

If the goal of the ICTY is to prove the guilt of individual war criminals, then with the recent acquittal of Radovan Karadzic of one count of Genocide, the ICTY and the United Nations Security Council has abdicated the role for which it is was intended, namely to document and prove that genocide was committed against the citizens of BiH.

The acquittal in the Karadzic case favors the perpetrators over the victims of genocide committed in BiH and tries to equalize and balance the crimes among the three constituent peoples in BiH with the ultimate goal of changing the war of aggression into a civil war, and the crime of genocide into a lesser crime of ethnic cleansing.

In our view, the recent decision of the ICTY continues a broader effort by the international community to conceal, deny and relativize the genocide against Bosniaks. The decision of the Tribunal is contrary to the international law and is in contradiction with the relevant documentation that the Tribunal has in its possession.

This decision by the ICTY stands to have negative political consequences, and it hinders the process of democratization as well as the struggle for peace and reconciliation within the region. We urge you to communicate with the ICTY regarding this decision to change or ignore a finding the Court had already made in 2004 regarding the commission of genocide in the municipalities.

If the most recent decision is not appealed or contested, it will lead us to believe that the ICTY has been a failure. This acquittal will serve to embolden those who deny genocide and will enable future perpetrators of genocide to believe that they will be able to act with impunity.

Lastly, it should not escape our attention that Judge Kwon’s dissenting opinion in the Milosevic case in 2004, regarding the commission of genocide in the municipalities, has now been imposed on the Karadzic case in 2012. We urge the ICTY as well as Judge Kwon to recognize that this case should not be seen as an opportunity to assert a personal opinion after eight years in order to finally win an argument. What is at stake in this judgment has much broader and more profoundly significant implications for the achievement of justice and the prevention of genocide for generations to come.

We beseech you to communicate our concerns immediately to the relevant offices at the United Nations and at the ICTY.

Thank you for your consideration.

Professor Emir Ramic

Director of the Institute for Research of Genocide, Canada

Uzorak pisma

 

NJ.E. Theodor Meron, Predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunal za bivšu Jugoslaviju,

 

Poštovani gospodine Meron,

 

Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, {u daljem tekstu Sudsko vijeće Tribinala} kojim je predsjedavao korejski sudija O-Gon Kwon, donijelo je u 28. juna 2012. međupresudu u kojoj je ocijenilo da nema dovoljno dokaza da su srpske snage pod vodstvom ratnog zločinca Radovana Karadžića izvršile genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik, iako je međupresudom od 16. juna 2004. godine preminuli bivši predsjednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević proglašen krivim za genocid u navedenih sedam bosanskohercegovačkih općina.

Presuda u slučaju 'Milošević' je  dovoljna da se ostane pri stavu da je u Bosni i Hercegovini izvršen genocid. 
Dakle postoje pravni argumenati da se Radovan Karadžić osudi za genocid.

Zato vas pozivamo da u skladu sa vašim nadležnostima, a na osnovu pravila rada Tribinala pokrenete procediru izmjene prvobitne odluke Sudskog vjeća Tribunala u skladu sa Konvencijom o genocidu, te u skladu sa već postoječom dokumnetacijom o genocidu koja se nalazi u Tribunalu.

 

Želimo vas još jednom podsjetiti da mnogobrojni relevantni naučno istraživački izvori različite provenijencije iz čitavog svijeta pouzdano ukazuju na dvije činjenice, na Republiku Bosnu i Hercegovinu je izvršena klasična oružana agresija, odnosno zločin protiv mira i sigurnosti čovječanstva, što je po osnovnom shvatanju i definiciji međunarodni oružani sukob i na okupiranim teritorijama nezavisne i univerzalno priznate Republike Bosne i Hercegovine, članice Ujedinjenih Nacija, kao i u gradovima u opsadi, nad Bošnjacima je izvršen najteži zločin - zločin genocida.Riječ je o zločinima koji su nastali na temeljima fašističke ideologije, genocidne politike, velikodržavnom projektu, zajedničkom zločinačkom poduhvatu, nacionalističkom pokretu, agresivnoj i genocidnoj strategiji, države Srbijekolaboracionističkih i petokolonaških tvorevina u Bosni iHercegovini. Takva fašistička ideologija, politika i praksa genocidnog karaktera je imala za cilj formiranje velikosrpske države na račun samostalne i suverene, historijski trajne i jasno definirane države Bosne i Hercegovine. Cilj te ideologije, politike i prakse bio je osvajački rat za teritorije, za “životni prostor”, za otimanje tuđe - bosanske zemlje. Taj osvajački rat prema državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima se realizovao putem otvaranja koncentracionih logora smrti gdje su dovođeni nevini civili nad kojima su vršene razne torture i mučenje, a mnogi su i ubijeni, putem zloglasnih logora u kojima su silovane žene, putem kulturocida, ekocida, urbicida, etnocida tog namjernog i sustavnog rušenja objekata bošnjačke i hrvatske kulture i tradicije radi zametanja svakog traga njihovog postojanja, putem elitocida tog sustavnog i organizovanog ubijanja bošnjačke i hrvatske inteligencije.

 

Polazeći od toga da ova politička odluka Sudskog vijeća Tribunala može imati nesagledive, negativne  posljedice za proces demokratizacije, mira i pomirenja u regionu, za istinu i pravdu u svijetu, te da  ona još više umanjuje već poljuljani Tribunala koji je osnovan da osudi zločin genocida u Bosni i Hercegovini kako nebi ostavili potomstvo ljudske civilizacije u strahu od ponovnog genocida, pozivamo vas da u skladu sa pravilima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a na osnovu Konvencije o genocidu, inicirate promjene odluke Sudskog vijeća koje je napravilo očiglednu tešku grešku kada je ocjenilo da nema dokaza van razumne sumnje za krivično djelo genocida u navdenim općinama u Bosni i Hercegovini.

 

S poštovanjem

 

Sample letter

 

H.E. Theodor Meron, President, ICTY,

 

Dear Mr. Meron,

 

The Trial Chamber of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, presided by Korean Judge O-Gon Kwon, on June 28th, 2012 ruled that there is not sufficient evidence that the Serb forces under the leadership of the war criminal Radovan Karadzic have committed genocide in the municipalities  of Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik, although on June 16, 2004 the same Court has ruled that the late former president of SR Yugoslavia and Serbia Slobodan Milosevic, was guilty of genocide in the same seven above listed Bosnian municipalities. 

 

 

Judgment in the case of 'Milosevic' is sufficient to keep the attitude that in Bosnia and Herzegovina genocide was committed. So there are legal arguments to condemn Radovan Karadzic for genocide.

 

We invite you to comply with your responsibilities, based on rules of procedure of the Tribunal to initiate changes of the original decision of the Board of the Judicial Tribunal in accordance with the Convention on Genocide, and in accordance with the already existing documentation on the genocide that is located in the tribunal.

 

We want to remind you once again that many relevant scientific research sources of different provenances from around the world confidently point to two facts, the Republic of Bosnia and Herzegovina was attacked by ​​classical military aggression, which was an attack and threat against peace and security of mankind, which is the basic understanding and definition of international armed conflict on the occupied territories of the independent and universally recognized Republic of Bosnia and Herzegovina, members of the United Nations, as well as in cities in the siege, against Bosniaks was performed worst crime – crime of genocide. We are talking about the crimes that occur on the basis of fascist ideology, genocidal policies, Greater project, a joint criminal enterprise, the nationalist movement, aggressive and genocidal strategy of the state of Serbia, and other antagonistic groups that formed in Bosnia and Herzegovina. Such fascist ideologies, policies and practices of genocidal character aimed at the formation of the Greater State on account of an independent and sovereign, historically permanent and clearly defined state of Bosnia and Herzegovina.

 

 

Starting from the fact that this political decision of the Tribunal may have unforeseeable, negative consequences for the process of democratization, peace and reconciliation in the region for truth and justice in the world and that it further reduces the already shaky tribunal, which was established to condemn the crime of genocide in Bosnia and Hercegovina, that would have left offspring of human civilization in the fear of re-genocide, we invite you to comply with the rules of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia on the basis of the Genocide Convention, the decision to initiate the changes that the Panel has made a serious mistake when clearly found that there is no evidence beyond the level of suspicion for the crime of genocide in those municipalities in Bosnia and Hercegovina.

 

Sincerely

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti: