Vijesti

IZJAVA O ZAJEDNICKOM UCEŠCU U KAMPANJI "BITNO JE BITI BOŠNJAK"

Polazeci od historijskog znacaja popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini u aprilu 2013. godine za buducnost bošnjackog naroda i države Bosne i Hercegovine, ovlašteni predstavnici nevladinih organizacija su saglasni sa slijedecom

 

IZJAVOM O ZAJEDNICKOM UCCU U KAMPANJI "BITNO JE BITI BOŠNJAK"

u periodu oktobar 2012. - april 2013.

 

Isticuci potrebu ocuvanja i afirmacije historijskog, hiljadugodišnjeg imena Bošnjak, pozivamo sve državljane Bosne i hercegovine bošnjackog entickog porijekla da ne dozvole pokušaj podjele našeg naroda na osnovi teritorijalnog ili vjerskog izjašnjavanja. Sprijecimo podjelu Bošnjaka na Bosance, Hercegovce, Muslimane, muslimane itd. To je zamka kojom se pokušava historijski falsificirati stvarni broj Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kojima je u periodu Austrougarske nametnuto izjašnjavanje kao "muhamedanci", cije je postojanje za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u potpunosti negirano, dok im je za vrijeme komunisticke vladavine, u prvom periodu, koji pocinje od 1948., nametnuto izjašnjavanje kao "Srbin-musliman" ili "Hrvat-musliman", a u posljednjem periodu se tu radilo o odrednici "Musliman".

Provodeci ovu kampanju, nevladine organizacije - potpisnice zajednicke izjave prvenstveno imaju cilj obezbjediti pripadnicima našeg, bošnjackog, naroda mogucnost da se na popisu u aprilu 2013. godine nedvosmisleno izjasne na slijedeci nacin:

 

nacionalnost - Bošnjak

jezik - bosanski

vjeroispovjest – islamska

 

Zbog toga, sve nevladine organizacije - potpisnice zajednicke izjave organiziraju kampanju, koja ce, izmedu ostalog, ukljucivati i: organiziranje javnih tribina, naucnih konferencija - simpozija, okruglih stolova, štampanje publikacija, štampanje brošura, letaka, plakata i drugih propagandnih materijala, pripremanje audio i video propagandnog materijala i svakodnevno prezentiranje materijala putem interneta u video i tekstualnoj formi.

 

Sarajevo, 16.10.2012.

Potpisnici Izjave

Vijesti: