Vijesti

Čestitka za Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Čestitka za Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Svim istinskim bosanskohercegovačkim patriotima, svim borcima protiv fašizma i svima onima koji daju svoj doprinos za kontitnuitet državnog razvoja Bosne i Hercegovine čestitamo Dan državnosti, uz dužnu počast svima onima koji su svoje živote utkali u državu BiH, njen suverenitet i teritorijalni integritet.

 

ZAVNOBIH je najznačajniji događaj u historiji Bosne i Hercegovine {BH}. Svojom Rezolucijom na Osnivačkoj skupštini i Proglasom narodima BiH, ZAVNOBiH je nakon 480 godina obnovio državnost BiH, potvrdio njen historijsko-politički i državno-pravni individualitet i formirao državu BiH, što je najznačajnija tekovina antifašističkog rata. Bosanskohercegovačka država se odbranila u najnovijoj agresiji i genocidu jer nosi vrijednosti koje su postavljene prije 70 godina.

 

Veličina i historijska vrijednost ZAVNOBiH-a ogleda se u tome što je umjesto mržnje ponudio - bratstvo, umjesto razdora - jedinstvo, umjesto podvojenosti - ravnopravnost, umjesto sluganstva tuđinu, velikosrpskoj i velikohrvatskoj hegemoniji – samostalnost-nezavisnost-suverenost, u vlastitoj državnoj, političkoj, ekonomskoj i kulturnoj zajednici. Svima onima koji bojkotuju ovaj historijski datum, svima onima koji za državu BiH govore da je vještačka tvorevina koja nema prosperiteta, svima onima koji negiraju antifašistički program oličen u borbi protiv velikosrpske i velikohrvatske hegemonije, svima onima koji guše  slobodu Bošnjaka u obrazovanju i pravo Bošnjaka na svoj identitet, i, posebno političkom establišmentu barbarskog velikosrpskog aparthejda u dijelu BiH koji je privremeno okupiran, koji uporno ali bezuspješno galami da se narodi BiH trebaju mirno razići poručujemo:

BiH je na čist i častan način branila i odbranila svoju državnu, političku, pravnu opstojnost, nezavisnost, samostalnost, suverenost u višestrukoj agresiji i genocidu nad njenim građanima od 1992 do 1995. godine u antifašističkom, narodnooslobodilačkom ratu. I uvijek će to časno i pošteno odbraniti jer ima višestoljetnu tradiciju susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se sintetizovale u specifičnoj duhovnosti koja se ne može naći u njenih susjeda: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Zato oni Bosnu i Hercegovinu ne razumiju i vrše nad njom agresije i genocide. Upravo ta njena specifična duhovnost oličena u Ideji Bosne i Bosanskom duhu na čijim osnovama se gradi savremni čovjek i civilizacija čini bosanskohercegvačko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je pomoglo da preživi do danas. Odluke ZAVNOBiH-a su bile dio borbe za ideale i projekat jedinstvene, slobodne, ravnopravne i demokratske BiH koju niko i nikada ne može uništiti.

Vijesti: