Vijesti

O ZAVNOBIH

 

Ideologijama i praksama koje su željele, žele i želiće u budućnosti da razbiju BiH ne odgovaraju historijske odluke ZAVNOBiH-a koje su potvrdile modernu državnost BiH koja je imala status države još prije hiljadu godina. Osnovna teza tih ideologija je da država BiH nikad nije ni bila. A, osnovni element tih ideologija je negiranje identiteta bošnjačkog naroda, kao osnovner spone bosanskohercegovačke državne i društvene samostalnosti, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta. Stalna egzistencija tih neprijateljskih ideologija je znak da fašizam nikada nije do kraja pobjeđen, što se jasno pokazalo u agresiji Srbije, Crne Gore i Hrvatske na međunarodno priznanje BiH koje je izvršeno upravo u granicama koje je uokvirio ZAVNOBiH. Zbog toga su antifašizam i ZAVNOBiH potrebni BiH jednako kao i prije 70 godina. Zemlja sa antifašističkim temeljima ima svoju budućnost Osnovne tekovine ZAVNOBiH-a su očuvane, a to su granice BiH, kontinuitet države i antifašizam. Te tekovine nije srušio ni Dejtonski sporazum. Ako je Povelja Kulin Bana rodni list BiH, Deklaracija ZAVNOBiH-a je matični list BiH.

Vijesti: