Vijesti

The response of the Hon. John Baird, Minister of Foreign Affairs of Canada to the letter of the Institute for Research of Genocide, Canada and the Congress of North American Bosniaks concerning the United Nations General Assembly thematic debate on the “Role of International Criminal Justice in Reconciliation,”

I ako je odgovor ministra vanjskih poslova Kanade gospodina Johna Bairda na pismo Instituta za istraživanje genocida, Kanada i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u vezi tematske konferencije Generalne skupština Ujedinjenih Nacija o " Ulozi Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju  u pomirenju ", koja je održana 10. Aprila 2013. godine, došao sa zakašnjenjem, on je veoma značajan kako sa bosanskohercegovačku dijasporu u Kanadi, odnose Kanade i Bosne i Hercegovine, istinu i pravdu, te mir, saradnju i sigurnost. 

U pismu ministra vanjskih poslova Kanade se između ostalog kaže:  Kanada smatra da događaji kao što je tematska konferencija Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija aprila 2013. treba da pokažu uravnotežen tretman prema veoma osjetljivim temama. Konkretno, glas žrtava se treba čuti. Kanada smatra da aprilska tematska konferencija Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija nije pridavala  dovoljno pažnje glasu žrtava zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini. Kanada je pažljivo razmotrila zabrinutosti koje ste vi u ime žrtava napisali i odlučila da ne prisustvuje tematskoj konferenciji Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Kanada ostaje posvećena radu sa partnerima i saveznicima u osiguranju međunarodnog mira i sigurnosti, vladavine prava, ljudskih prava, ekonomski i socijalni razvoj i humanitarnu pomoć“ .

 

Iz pisma ministra vanjskih poslova Kanade jasno proizilazi nekoliko veoma bitnih stvari

1.      Kanada priznaje genocid u Bosni i Hercegovini. Kanadski parlament je jednoglasno usvojio rezoluciju o genocudu u Srebrenici. U parlamentarnoj proceduri je usvajanje zakona kojim će se regulisati svi potrebni elementi za sjećanje na največi zločin poslije Holokausta u Evropi, genocid Srebrenici, odnosno genocid u Bosni i Hercegovini.U Kanadskom muzeju za ljudska prava biće stalna postavka o genocidu u Bosni i Hercegovini. Institut za istraživanje genocida, Kanada u ime kanadske bošnjačke zajednice je član organizacije Obrazovanje o genocidu u Kanadi.

2.      Usvajanjen prijedloga kanadskih bošnjačkih organizacija kao glasa žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovini i ne odlazak Kanade na tematsku konferenciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je doprinos Kanadske vlade istini o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, genocidu nad njenim građanima i pravdi za žrtve tih zločina.

3.      Ovaj zaokret Kanade kao članice Upravnog dobora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini prema istini o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i pravdi za žrtve tih zločina bosanskohercegovačka država treba iskoristiti za jačanje bileteralnih odnosa između dvije zemlje.

 

The response of the Hon. John Baird, Minister of Foreign Affairs of Canada to the letter of the Institute for Research of Genocide, Canada and the Congress of North American Bosniaks concerning the United Nations General Assembly thematic debate on the “Role of International Criminal Justice in Reconciliation,”


Professor Emir Ramic

Director of the Institute for Research of Genocide, Canada

President of the Congress of North American Bosniak, Canadian Branch

info@instituteforgenocide.org

 

 

Dear Professor Ramic:

 

Thank you for your email of March 14, 2013, concerning the United Nations General Assembly thematic debate on the “Role of International Criminal Justice in Reconciliation,” which took place on April 10, 2013. The Office of Prime Minister Stephen Harper has also forwarded to me a copy of your letter on this same matter. I regret the delay in replying to you.

 

Canada believes that events such as the April 2013 thematic debate need to demonstrate a balanced treatment of sensitive topics. In particular, the voices of victims need to be heard. In Canada’s view, the event in last April gave insufficient attention to the voices of victims of crimes against humanity, war crimes, and genocide. Canada gave careful consideration to these concerns, and did not attend the thematic debate in April 2013.

 

Canada remains committed to working with our partners and allies to support the important aims of international peace and security, the rule of law, human rights, economic and social development and humanitarian assistance.

 

Thank you for writing and sharing your concerns.

 

Sincerely,

 

John Baird, P.C., M.P.

Minister of Foreign Affairs

Vijesti: